Вставить буквы:Суцвіт...я, ПОВНОЛІТ...Я, ПОВНІСТ...Ю,...

7 февраля 2013 - Администратор

Вставить буквы:

Суцвіт. . . я, ПОВНОЛІТ. . . Я, ПОВНІСТ. . . Ю, весіл. . . я, навман. . . я, узбереж. . . я, роздоріж. . . я, папорот. . . ю, дерт. . ю, радіомовлення, засил. . . я, безчест. . . я, ніч. . . ю, безліччю, шерст. . . ю, Іл. . . я, мудріст. . . ю, щаст. . . я, скрин. . . я, лист. . . я, безліс. . . я, ріл. . . я, мід. . . ю, скатерт. . . ю, пам’ят. . . ю, л. . . еться, Постат. . . ю, ПОВІН. . . Ю, МОЛОД. . . Ю, МОЛОДІСТ. . . Ю, ЖОВЧ. . . Ю, у піднебес. . . і, радіст. . . ю, стат. . . я, ста. . . ей, священ. . . ик, ю. . . нат. Обеззброїти, ві. . . дати, об. . . ігти, о. . . брехати, об. . . ризкувач, об. . . їхати, під. . . ашшя, пі. . . даний, ві. . . дзеркалюватися, пі. . . дивитися, пі. . . добрюватися, пі. . . дослідний, на. . . звуковий, на. . . далекобійний, обе. . . звучений, На. . . дніпрянщина, на. . . дністрянський, ро. . . зброєння, на. . . дунайський, ро. . . знайомитися, роз. . . ігнати, ро. . . зуваеш. воз. . . єднаний, роз. . . єднаний, беззаконність, бе. . . заперечний, бе. . . язикий, бе. . . застережний, бе. . . ядерний, ро. . зява.

Ответ:

СуцвітТя, ПОВНОЛІТТЯ, ПОВНІСТЮ, весілЛя, навманНя, узбережЖя, роздоріжЖя, папоротТю, дертю, радіомовлення, засилЛя, безчестя, нічЧю, безліччю, шерстю, ІлЛя, мудрістю, щастя, скриня, листя, безлісСя, рілЛ.я, мідДю, скатертю, пам’ятТю, лЛеться, ПостатТю, ПОВІННЮ, МОЛОДДЮ, МОЛОДІСТЮ, ЖОВЧЮ, у піднебесСі, радістю, статТя, стаТей, священНик, юнат.

Обеззброїти, віДдати, обБігти, оБбрехати, обризкувач, обїхати, підДашшя, піДданий, відзеркалюватися, пДдивитися, піДдобрюватися, піДдослідний, наДзвуковий, наДдалекобійний, обеЗзвучений, НаДдніпрянщина, наДдністрянський, розброєння, наДдунайський, роЗзнайомитися, розігнати, роЗзуваеш. воз"єднаний, роз"єднаний, беззаконність, беЗзаперечний, беЗязикий, беЗзастережний, беЗядерний, роЗзява.

Источник: http://znanija.com/task/342754

Теги: єднаний
Рейтинг: 0 Голосов: 0 1750 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!